Blog

17.04 | Słownik RODO - dane osobowe, zgoda

Dane osobowe - Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna...

25.03 | Słownik RODO - profilowanie, strona trzecia

Profilowanie - Oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych...

16.03 | RODO wskazówki - Zdalny odczyt wodomierzy pod kontrolą UODO

Zgodnie z opublikowanym Planem kontroli sektorowych, w 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych skupiał się będzie przede wszystkim na tych obszarach, które w ocenie Urzędu, z jednej strony zagrożone są największymi naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, a z drugiej budzą duże społeczne zainteresowanie.

10.03 | Słownik RODO - naruszenie ochrony danych osobowych, pseudonimizacja

Naruszenie ochrony danych osobowych - Oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego...

02.03 | RODO wskazówki - Udostępnianie danych osobowych na wniosek zakładów ubezpieczeń

W rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO przetwarzanie to operacja wykonywana na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak, np. udostępnianie. Oznacza to, że udostępnianie danych jest jedną z wielu czynności podejmowanych przez administratora na potrzeby przetwarzania danych osobowych i jako takie, podlega pod zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone, m.in. w art. 5 RODO.

26.02 | Słownik RODO - przetwarzanie danych osobowych, inspektor ochrony danych

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany...

20.02 | RODO wskazówki - Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Ostatnie dekady przyniosły lawinowy wzrost instalowanych w przestrzeni publicznej systemów monitoringu wizyjnego. I choć dzisiaj kamery towarzyszą nam niemal wszędzie, próżno szukać w kolejnych kodeksach kompleksowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

03.02 | Słownik RODO - test równowagi, podmiot przetwarzający, monitoring

Test równowagi - to działania polegające na porównaniu prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, a prawami i wolnościami osoby, której dane...

14.01 | RODO wskazówki - RODO oczami eksperta

Poniższy artykuł otwiera stałą rubrykę, poświęconą zagadnieniom opisującym problematykę ochrony danych osobowych. Niewiele znajdzie się w niej zawiłych definicji, niezrozumiałych odnośników do szybko zmieniających się przepisów prawa i kolejnych wymogów, zawartych w krajowych i europejskich regulacjach. Sporo będzie za to praktyki.

30.12 | Słownik RODO - Podmiot danych; administrator danych

Podmiot danych - Podmiot danych to osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie...

16.12 | RODO wskazówki - nasz ekspert o karach UODO i sposobach na ich uniknięcie

Pomimo krótkiego obowiązywania RODO w Polsce historia kar finansowych nakładanych na administratorów danych przez organ nadzorczy jest bardzo pouczająca, i nomen omen, niezwykle bogata. Pierwsza kara finansowa nałożona w marcu 2019 r. na administratora danych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzeźwiła wszystkich, nawet tych, którzy wdrażając wymagania RODO, kierowali się zimną kalkulacją i wyborem tzw. "najtańszej opcji". A stara zasada mówi: nie ma rzeczy tanich i dobrych.
Skontaktuj się z ekspertem

Zamów nasze usługi i sprawdź sam
ile możemy dla Ciebie zrobić.

22 297 22 99 biuro@pdpgroup.pl ul. Grochowska 75/77
04-186 Warszawa
Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz o coś zapytać? Zadaj nam pytanie, chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami