Outsourcing funkcji Inspektor Ochrony Danych (przejęcie funkcji IOD)

W wielu firmach powinien zostać powołany Inspektor Ochrony Danych.
Decydując się na współpracę w ramach IOD otrzymują Państwo od nas pełną opiekę od strony technicznej, prawnej i proceduralnej.

Kim jest IOD?

Decydując się na podjęcie współpracy w ramach administracji bezpieczeństwem informacji otrzymują państwo pełną opiekę od strony ochrony danych osobowych, zawierającą w sobie wszystkie oferowane przez nas produkty.

W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w zakresie pełnego dostosowania przetwarzania danych osobowych przez określony podmiot do wymogów prawa. Doradzamy rozstrzygając wątpliwości naszych klientów, co do zgodności przedsiębranych działań związanych z przetwarzaniem danych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przygotowujemy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych w aspekcie ich praktycznego zastosowania.

Korzyści

 • całkowite scedowanie obowiązków związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji na naszą firmę
 • aktualne rozpoznanie problemów związanych z ochroną danych osobowych,
 • dopełnienie wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
 • bieżący nadzór nad stanem zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo danych
 • stała gotowość do przyjęcia inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwe obszary działania w ramach współpracy

Audyt

Audyt
 • diagnoza uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • badanie dokumentacji wymaganej przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawę o ochronie danych osobowych
 • badanie procedur z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • badanie poprawności prowadzonych ewidencji i upoważnień wymaganych przez Rozporządzenie i Ustawę
 • badanie zabezpieczeń danych przetwarzania w formie papierowej
 • rozpoznanie środków technicznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • badanie funkcjonalności systemów informatycznych wymaganych przez ustawę
 • badanie zastosowanych zabezpieczeń logicznych
 • badanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
 • badanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych,
 • badanie form przekazywania danych osobowych innym podmiotom
 • obieg dokumentacji zawierającej dane osobowe
 • raport zawierający uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych i sposób ich usunięcia
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • opiniowanie wdrażanych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • monitoring wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa informacji
 • proponowanie wprowadzenia określonych mechanizmów bezpieczeństwa informacji
 • opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa informacji
 • podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszen w systemie zabezpieczeń,
 • dbałość o ciągłe utrzymywanie wysokiego poziomu zabezpieczeń
 • ciągły nadzór nad realizacją wymogów Rozporządzenia i Ustawy o ochronie danych osobowych
 • prowadzenie ewidencji użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenie upoważnień użytkowników do przetwarzania danych osobowych
 • konsultacje w zakresie dostosowania systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe
 • nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe
 • nadzór nad udostępnianiem danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych
 • nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe
 • realizacja kontaktów z UODO

3 proste kroki do pełnej zgodności

Skontaktuj się z ekspertem

Zamów nasze usługi i sprawdź sam
ile możemy dla Ciebie zrobić.

22 297 22 99 biuro@pdpgroup.pl ul. Grochowska 75/77
04-186 Warszawa
Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz o coś zapytać? Zadaj nam pytanie, chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami