Audyty

Audyt pt. "Ochrona danych osobowych" stanowi podstawowy element
wskazujący rzeczywisty poziom zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami obowiązującego prawa.

Przebieg procesu – czyli co po kolei

Identyfikacja

Identyfikacja
 • procesów przetwarzania danych osobowe,
 • systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
 • zastosowanych zabezpieczeń logicznych
 • zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
 • wdrożonych rozwiązań organizacyjnych.
Audyt procesu przetwarzania danych osobowych

Audyt procesu przetwarzania danych osobowych
 • rozpoznanie środków technicznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • diagnoza uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • wskazanie rozwiązań umożliwiających usunięcie zdiagnozowanych uchybień.
Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji
 • polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych
 • instrukcji zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych
 • wzoru ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • wzoru oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami.
Wytyczne w następującym zakresie

Wytyczne w następującym zakresie
 • opisu obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • opisu struktury zbiorów danych osobowych,
 • sposób przepływu danych osobowych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi
Określenie środków technicznych i organizacyjnych

Określenie środków technicznych i organizacyjnych
 • infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej)

Produkt końcowy stanowi raport zawierający:

Produkt końcowy stanowi raport zawierający

 • uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych, w stosunku do wymogów Rozporządzenia i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • wskazanie sposobu usunięcia zidentyfikowanych uchybień
 • dokumentację wymaganą przez Rozporządzenie i Ustawę
 • akty prawne

3 proste kroki do pełnej zgodności

Skontaktuj się z ekspertem

Zamów nasze usługi i sprawdź sam
ile możemy dla Ciebie zrobić.

22 297 22 99 biuro@pdpgroup.pl ul. Grochowska 75/77
04-186 Warszawa
Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz o coś zapytać? Zadaj nam pytanie, chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami