Szkolenia

Naszych wykładowców wyróżnia praktyczna wiedza zdobyta w trakcie
wielu lat pracy, w merytorycznych departamentach Biura GIODO.

Zakres i tematyka szkoleń

Nasi wykładowcy i trenerzy zdobywali praktyczną wiedzę w trakcie pracy w merytorycznych departamentach Biura GIODO, dlatego też każde szkolenie zawiera pierwiastek praktyczny i niejako „kontrolny”. Oznacza to, że każde zagadnienie, poruszane podczas wykładu, przedstawiane jest nie tylko od strony teoretycznej, ale również od strony wymagań GIODO i działań jakie należy podjąć w celu sprostania tym wymaganiom.

ABI Consult oferuje cykl szkoleń obejmujących tematykę ochrony danych osobowych. Uwzględniając potrzeby naszych klientów staramy się w jak najbardziej przestępny sposób, wyjaśniać zawiłą tematyką ochrony danych osobowych i przekazać wypracowane przez naszych specjalistów metody dostosowania przetwarzania danych osobowych do wymogów GIODO.

Szkolenia organizowane przez ABI Consult przeznaczone są dla osób o bardzo zróżnicowanym poziomie zaawansowania w tematyce ochrony danych osobowych. Zarówno uczestnik, który nigdy wcześniej nie zetknął się z danymi osobowymi, jak również osoba pracująca na danych osobowych od wielu lat znajdą dla siebie ciekawe pozycje.

Przykładowy program szkolenia

Wstęp

Wstęp
 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce i Europie (Konstytucja, Ustawy, Dyrektywy)
 • Podstawowe definicje pojęć z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy
 • Prawa i obowiązki administratora danych osobowych
 • Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane
 • Warunki i możliwości udostępniania danych osobowych
 • Obowiązki pracowników wobec przetwarzania danych osobowych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, administracyjna i karna w obszarze przetwarzania danych osobowych.
Wymagania techniczno-organizacyjne

Wymagania techniczno-organizacyjne
 • Dokumenty wymagane ustawowo
 • Prosty i efektywny sposób tworzenia zgodnej z wymogami prawa Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Metodyka prowadzenia Ewidencji użytkowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych
 • Sposób tworzenia i kontrola nad wydawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Powołanie, obowiązki i odpowiedzialność administratora bezpieczeństwa informacji
 • Wymagania ustawowe dotyczące systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych
 • Zgodne z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych prowadzenie zbiorów w zapisie papierowym.
Rejestracja zbiorów

Rejestracja zbiorów
 • Proces rejestracji zbiorów danych
 • Identyfikacja zbiorów wymagających zgłoszenia w rejestrze prowadzonym przez GIODO
 • Łatwy i szybki sposób rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO.
Kontrola GIODO

Kontrola GIODO
 • Klasyfikacja kontroli przeprowadzanych przez GIODO
 • Sposób przeprowadzania kontroli
 • Protokoły kontrolne
 • Uprawnienia kontrolne i ich zastosowanie w praktyce
 • Przesłuchanie w charakterze świadka
 • Zakres merytoryczny kontroli
 • Uprawnienia pokontrolne GIODO

3 proste kroki do pełnej zgodności

Skontaktuj się z ekspertem

Zamów nasze usługi i sprawdź sam
ile możemy dla Ciebie zrobić.

22 297 22 99 biuro@pdpgroup.pl ul. Przemysłowa 30
00-450 Warszawa
Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz o coś zapytać? Zadaj nam pytanie, chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami