Database Certificate

Data Certificate potwierdza legalność danych w zbiorze oraz zapewnia kontrahentów kupujących
lub korzystających z certyfikowanej bazy o możliwości zgodnego z prawem użytkowania danych.

Zakres certyfikacji

Handel bazami danych stał się obecnie tak powszechnym zjawiskiem jak wymiana handlowa w ramach każdego innego produktu. Jednocześnie wiedza i świadomość podmiotów w zakresie przepisów prawnych, jakimi obwarowane jest użytkowanie baz danych pozostała na zaskakująco niskim poziomie. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że od pierwszego stycznia 2012 roku również dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podlegają regulacjom dotyczącym danych osobowych. Co to oznacza? Bazy, które do tej pory kupowane były przez Państwa najzupełniej legalnie, w aktualnej sytuacji prawnej, mogą okazać się zupełnie bezużyteczne.

Mając świadomość zagrożeń i negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z użytkowniem baz danych osobowych nie spełaniających przepisów o ochronie tych danych, stworzyliśmy Data Certificate.

Data Certificate przyznawany jest wyłącznie zbiorom, które przetwarzane są w warunkach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych. O certyfikat mogą ubiegać się firmy, którym zależy na potwierdzeniu legalności przetwarzanych przez siebie zbiorów danych osobowych oraz na potwierdzeniu, że są one przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Ścieżka certyfikacji

Audyt

Audyt
  • badanie wszystkich aspektów przetwarzania danych w zbiorze wraz ze środowiskiem organizacyjno technicznym.
Raport

Raport
  • raport wskazujący zakres audytu oraz uchybienia stwierdzone w procesie przetwarzania danych osobowych. Raport zawiera również szczegółowe wytyczne wedle, których uchybienia należy naprawić.
Wdrożenie

Wdrożenie
  • realizacja wytycznych mających na celu zniesienie uchybień stwierdzonych w raporcie, o którym mowa w pkt. 2.
Wydanie certyfikatu

Wydanie certyfikatu
  • analiza stanu ochrony danych osobowych przez Kapitułę Certyfikatu, która zakończona jest wydaniem stosownych dokumentów.
Recertyfikacja

Recertyfikacja
  • audyt przeprowadzany jest po roku od wydania certyfikatu danemu zbiorowi danych w firmie.

Co zyskuje firma dzięki Database Certificate?

  • Potwierdzenie legalności badanego zbioru.
  • Jasny przekaz dla kontrahentów kupujących lub korzystających z certyfikowanej bazy o możliwości zgodnego z prawem użytkowania danych.
  • Potwierdzenie wysokiej jakości produktu w dziedzinie ochrony danych osobowych ze strony niezależnego podmiotu jakim jest kapituła certyfikatu.
  • Zniwelowanie zagrożeń wynikających z niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
  • Certyfikowana baza danych osobowych staje produktem bezpiecznym, a przez to bardziej atrakcyjnym i wartościowym dla potencjalnych klientów.

3 proste kroki do pełnej zgodności

Skontaktuj się z ekspertem

Zamów nasze usługi i sprawdź sam
ile możemy dla Ciebie zrobić.

22 297 22 99 biuro@pdpgroup.pl ul. Grochowska 75/77
04-186 Warszawa
Skontaktuj się z ekspertem

Chcesz o coś zapytać? Zadaj nam pytanie, chętnie pomożemy!

Skontaktuj się z nami